Nová čtvrť uprostřed města

O projektu

Projekt Mosilana vzniká na území komplexu bývalých textilních továren na vlněné sukno. Brownfield uprostřed města se díky proměně v moderní obytnou čtvrť dostane zpět na mapu Brna a poskytne prostor pro bydlení i volnočasové aktivity. Přestavba a revitalizace areálu zároveň umožní vznik rekreačního prostoru okolo Svitavského náhonu, propojí areál s okolními ulicemi a otevře jej opět jako novou lokalitu pro život obyvatelům Brna. 

Součástí areálu je v současnosti 48 budov na pozemku o velikosti 4 ha. Jeho revitalizace počítá s plánovanou brněnskou městskou třídou, která by tudy měla částečně procházet, i s napojením na chytrou čtvrť RE:Špitálka.  

Jak běžel čas


Počátky textilního průmyslu v Brně

Počátky textilní výroby na území areálu bývalé Mosilany sahají až do 19. století. Před druhou světovou válkou budovy majitelů jednotlivých továren postupně zaplňovaly plochu areálu, koncentrovaného tehdy především na ulici Špitálka, Vlhká a v blízkosti Svitavského náhonu. Jednalo se o továrny bratrů Strakoschových (později Hlawatsch & Isbary a Sdružené továrny vlněného zboží), továrny David Hecht a Max Kohn.

Rok 1948 a znárodnění

Většina brněnských textilek byla po roce 1948 v rámci reorganizace průmyslu začleněna do tzv. Moravskoslezských vlnařských závodů. Z nich se koncem roku 1949 vyčlenil Národní podnik Mosilana, na jehož základě stály továrny vlastněné v předválečném období židovskými majiteli. 

50. až 80. léta

V průběhu 50. až 70. let byly jednotlivé závody postupně rozšiřovány, slučovány nebo naopak likvidovány. V roce 1978 měla Mosilana čtyři závody, z toho pouze dva na území Brna. Mosilana měla ve světě textilnictví stále dobré jméno a její vlněné produkty se pyšnily vysokou kvalitou (prezentovanou v 60. letech např. na Libereckých výstavních textilních trzích), určenou pro vývoz z republiky (převážně do Anglie). Areál bývá dodnes označován jako “město ve městě” a stejně tak tomu bylo i v minulosti, kdy byl plně občansky vybaven. Nacházel se zde například obchod s cukrovinkami, kvalitní dámská konfekce, gynekologická či zubařská ordinace a mnoho dalších. 

Privatizace po roce 1989

V roce 1994 byla Mosilana privatizována a rozdělena na Novou Mosilanu v Brně - Černovicích (vlastněnou italskou společností Marzzoto) a Lanarest a.s. Pod hlavičkou Lanarestu v areálu nadále pokračovala textilní výroba, která byla definitivně ukončena až v roce 1997. Pracovníci Mosilany se z části přesouvali do Nové Mosilany, ale zůstávali také v areálu jako drobní podnikatelé a nájemci původních prostor. Adresa na Křenové 19 rezonovala v obyvatelích Brna ještě dlouho. V 90. letech byl provoz areálu postaven především na masivním pronájmu prostor, který zajišťovala realitní společnost Real spektrum (areál byl prezentován napříkladi na realitním trhu v Canes). Koncem 90. let přešel areál do vlastnictví akcionářů investiční fondů a byl využíván převážně jako skladový prostor s drobnou výrobou. V roce 2016 areál odkoupila investiční skupina Financial Consortium se záměrem vybudovat zde novou obytnou čtvrť zachovávající genius loci bývalé textilní továrny. Od roku 2019 se vlastník areálu začal zabývat přeměnou a nechal vypracovat 4 urbanisticko-architektonické návrhy. Autory těchto studií jsou přední čeká architektonická studia, konkrétně studio K4Chapman TaylorEBM ExpertCMC Architects a Arch Design. V roce 2021 podalo brněnské NPÚ návrh na zpamátnění většiny budov v areálu z důvodu zachování odkazu historie tzv. moravského Manchesteru. Ve stejném roce byly zpracovány stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy a posouzení, které měly za cíl odborně posoudit reálnou možnost zpamátnění jednotlivých budov. Závěry těchto průzkumů byly předány Ministerstvu kultury ČR, které je nyní vyhodnocuje, a na jejich základě rozhodne o případném zpamátnění.

Aktuálně


Open House Brno 2022

V rámci letošního Open House Brno bychom návštěvníkům Mosilany rádi nabídli prohlídkovou trasu venkovním areálem o 10 zastaveních, doprovázených stručným tištěným materiálem, který pojednává o historii jednotlivých budov, ale také ji propojuje s přítomností.

Prohlédněte si Mosilanu zblízka

Venkovní areál Mosilany na Křenové 19 je volně přístupný všem obyvatelům, kteří si jej chtějí prohlédnout. Do interiérů jednotlivých budov tak snadný přístup ale není. A proto nově nabízíme možnost prohlídky areálu Mosilany vč. interiérů vybraných budov.

(Znovu)otevřená Mosilana - jako za první republiky

Areál na Křenové 19 kdysi neodmyslitelně patřil do centra města. V průběhu posledních dvou desetiletí byla však bývalá Mosilana spíše vnímána jako brownfield nacházející se za hlavním nádražím. O Mosilaně se mluví, píše a znovu se otevírá svým návštěvníkům i partnerům.

Stavebně-technické, stavebně-historické i urbanistické průzkumy areálu bývalé Mosilany

Pro účely jednání s Ministerstvem kultury ČR i jednání brněnské magistrátní skupiny nechal majitel areálu v průběhu roku 2021 vyhotovit několik komplexních odborných posouzení stavu jednotlivých budov areálu.

Mosilana má svou paměť, pojďme jí společně alespoň část uchovat

Během února jsme vás na sociálních sítích i mimo ně požádali o sdílení. Sdílení vzpomínek, fotografií i veselých historek ze života a práce v Mosilaně. Zajímají nás vaše osobní příběhy a rádi bychom je předali do těch správných rukou.

Ze sociálních sítí


Projekt v médiích


Areál bývalé Mosilany Openhouse Brno

Openhouse >

Workshop pro architektonická studia

Facebook stránka >

Reportáž Události v regionech - Budoucnost areálu textilky Mosilana

Události v regionech >

Reportáž Cesty víry s tématem proslulých textilních továren moravského Manchesteru a jejich majiteli

Brno evangelické - Cesty víry  >

Galerie


Velikonoční jarmark "jako z první republiky"


Vizualizace


Pro média


Kontaktujte nás