Stavebně-technické, stavebně-historické i urbanistické průzkumy areálu bývalé Mosilany

Pro účely jednání s Ministerstvem kultury ČR i jednání brněnské magistrátní skupiny nechal majitel areálu v průběhu roku 2021 vyhotovit několik komplexních odborných posouzení stavu jednotlivých budov areálu.

Autory jednotlivých průzkumů byli:

PhDr. Jan Vojta, Ing. Arch. Eva Dvořáková a MgA. Václav Dvořák 

Mgr. Martin Čihalík 

Ing. arch. Otto Dvořák, AIA, CKA 

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc a společnost STAVEXIS s.r.o.