Open House Brno 2022

V rámci letošního Open House Brno bychom návštěvníkům Mosilany rádi nabídli prohlídkovou trasu venkovním areálem o 10 zastaveních, doprovázených stručným tištěným materiálem, který pojednává o historii jednotlivých budov, ale také ji propojuje s přítomností. 

Areál bývalé Mosilany je jedním z pozůstatků bohaté textilní minulosti města Brna. Areál nazývaný taktéž jako “město ve městě” vznikal živelně, postupným zastavováním pozemků, na nichž ležely budovy majitelů textilních továren na vlněné sukno. Rozprostíraly se především kolem ulice Špitálka a Vlhká a obklopovaly tzv. Svitavský náhon, jež byl vybudován jako jediný zdroj vody a byl tedy nepostradatelnou součástí zdejší textilní výroby.

Současný majitel areálu pracuje s jasnou vizí, která tento “brownfield” uprostřed města vrátí zpět na mapu moderního Brna jako obytnou čtvrť odkazující na industriální minulost místa. Záměrem města je vybudovat novou městskou třídu, vedoucí skrze areál a vytvořit tak alternativu k ulici Koliště pro pěší i cyklisty.

Prohlídka exteriéru bude volně přístupná bez omezení, zároveň bychom rádi umožnili návštěvníkům prohlídku interiérů vybraných objektů s průvodcem, kam běžný kolemjdoucí nemá přístup. Tato prohlídka se uskuteční v neděli ve 3 termínech (10–⁠11, 11–⁠12, 13–⁠14 hod.), bude trvat cca 1 hodinu. Prohlídky interiérů jsou omezeny kapacitou 20 osob, proto návštěvníky prosíme o včasnou registraci skrze registační systém pořadatele Open House Brno. 

Těšíme se na vás.