Cesta od brownfieldu k dostupné městské čtvrti vede přes Brněnskou třídu

Brněnská třída by měla vést skrze areál bývalé Mosilany. I přesto, že jen její šířka bude zabírat 30 metrů soukromého pozemku, vlastník areálu projekt podporuje a počítá s jeho napojením na nově vznikající obytnou čtvrť.  Zajistí novým obyvatelům Mosilany bezpečnou a dostupnou dopravu i propojení s centrem města.

Návrh Brněnské třídy prozatím existuje pouze na papíře, v závislosti na vývoji navazujících projektů (kromě Mosilany také RE:ŠpitálkaVlněna nebo areál bývalého Dřevopodniku) snad ale brzy pod vedením Kanceláře architekta města Brna začne reálně vznikat.